HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  M. Dotingalaan 27

M. Dotingalaan 27

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

M. Dotingalaan 27, 1381 EZ: 

het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning,

datum ontvangst 9 september 2020, zaaknummer Z.182703

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken