HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  M. Dotingalaan 39

M. Dotingalaan 39

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

M. Dotingalaan 39

  • het plaatsen van een dubbele deur in de voorgevel

    datum ontvangst 19 januari 2017

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391

(van 8.30 - 17.00

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken