HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  M. Nijhoffstraat t.h.v. huisnummer 68,

M. Nijhoffstraat t.h.v. huisnummer 68,

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

M. Nijhoffstraat t.h.v. huisnummer 68, 1382 TS:

het kappen van een boom, datum ontvangst 7 september 2020, zaaknummer Z.182642

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken