HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  M.Dotingalaan 3

M.Dotingalaan 3

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

OLO  5001629

M.Dotingalaan 3

Intern verbouwen en veranderen en vergroten van woning, met aanbouw aan zijgevel.

datum ontvangst 5 maart 2020

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken