HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Middenstraat 30

Middenstraat 30

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Middenstraat 30, 1381 XD:

het plaatsen van 7 a 8 zwarte zonnepanelen op het dak,

datum ontvangst 9 december 2020, zaaknummer Z.184882

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken