HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Mr. C. Kooimancentrum 17

Mr. C. Kooimancentrum 17

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Z.180388  Mr. C. Kooimancentrum 17

Aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ t.b.v. een terras.

Datum ontvangst  juni 2020

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken