HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Nieuwe regelingen voor minima en werkzoekenden

Nieuwe regelingen voor minima en werkzoekenden

Dit item is verlopen op 17-06-2015.

Gelijke kansen voor iedereen, ook voor inwoners met minder inkomsten.

De gemeente Weesp vindt dat iedereen mee moet kunnen doen.  Of je nu meer of minder geld hebt. Of je werkt of een afstand op de arbeidsmarkt hebt. Sinds 1 januari kijkt gemeente daarom beter naar welke ondersteuning u nodig heeft.

Aan het eind van deze maand worden in de gemeenteraad de re-integratieverordening en de beleidsnotitie minima behandeld. Deze moeten voor 1 juli 2015 zijn vastgesteld.

Regelingen voor minima

Sinds januari 2015 is door een wetswijziging een aantal regelingen komen te vervallen, waarbij bepaalde groepen voor bepaalde zaken een vaste bijdrage kreeg. Bijvoorbeeld een bijdrage voor schoolgaande kinderen. Aan de gemeenteraad is voorgesteld om daarvoor in de plaats andere regelingen vast te stellen, zoals bijvoorbeeld een declaratiefonds voor huisraad. Ook zorgt het nieuwe beleid ervoor dat iedereen, maar vooral kinderen en jongeren mee kunnen blijven doen, onder andere door het jeugdsport- en het jeugdcultuurfonds.

Werken aan werk

De gemeente Weesp wil ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen. Hiervoor is maatwerk van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan loonkostensubsidies of jobcoaching. Zo maakt de gemeente het voor werkgevers aantrekkelijk om juist deze inwoners aan het werk te helpen. Samen met partners in de regio worden de handen ineen geslagen om zoveel mogelijk banen binnen te halen.

Vergadering bijwonen of inspreken?

U bent van harte welkom om de openbare raadsvergadering bij te wonen of in te spreken. De vergadering vindt plaats op donderdag 28 mei om 20.00 uur in het stadhuis van Weesp. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de betrokken vergadering melden bij de griffie, tel. (0294)  491 235 / 491 324 of via de e-mail griffier@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken