HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Nieuwstad 12a,

Nieuwstad 12a,

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Nieuwstad 12a, 1381 CC:

melding brandveilig gebruik t.b.v. de winkel 'De Kringloper', datum ontvangst 10 juli 2020, zaaknummer Z.181257.

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken