HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Nijverheidslaan 3

Nijverheidslaan 3

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Nijverheidslaan 3, 1382 LJ: 

het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening i.v.m. het realiseren van een sportcentrum,

datum ontvangst 13 oktober 2020, zaaknummer Z.183548

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken