HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Nijverheidslaan 5

Nijverheidslaan 5

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Nijverheidslaan 5, 1382 LE: 

het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening i.v.m. het wijzigen naar maatschappelijk gebruik,

datum ontvangst 21 oktober 2020, zaaknummer Z.183752

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken