HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Nijverheidslaan 6

Nijverheidslaan 6

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Nijverheidslaan 5, 1382 LE: het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen conform inventarisatierapport,

datum ontvangst 13 januari 2021, zaaknummer Z.185563

Moet zijn:

Nijverheidslaan 6, 1382 LE: het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen conform inventarisatierapport,

datum ontvangst 13 januari 2021, zaaknummer Z2021-WP000100

Om de genoemde aanvragen te kunnen inzien kan per mail een verzoek worden ingediend via inzage@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken