HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Nota Grondbeleid Gemeente Weesp 2015

Nota Grondbeleid Gemeente Weesp 2015

Dit item is verlopen op 02-09-2015.

De gemeenteraad heeft de Nota Grondbeleid Gemeente Weesp 2015 “Inspelen op de situatie” vastgesteld.

Grondbeleid

Met haar grondbeleid wenst de gemeente Weesp een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke ordening binnen de gemeente zodat er een goede en evenwichtige inrichting van de ruimte wordt verkregen, waarbij ook die voorzieningen worden gerealiseerd die niet door de private sector worden ontwikkeld (zoals bijvoorbeeld een wijksteunpunt of scholen).

Inspelen op de situatie

Met de vaststelling van de Nota Grondbeleid 2015 heeft de gemeenteraad besloten een situationele grondpolitiek te voeren. Dit betekent dat zij per project zal kijken welke grondpolitiek zij wil voeren en welke rol zij daarbij aanneemt (actief, regisserend of faciliterend). In de nota staat uitgebreid toegelicht welke factoren een rol spelen in de keuze daarin.

Om het grondbeleid zo effectief mogelijk te kunnen voeren, heeft de gemeenteraad onder meer besloten, dat:

Conform het gemeentelijk grondprijsbeleid, een marktconforme vergoeding uitgangspunt is bij uitgifte van gronden door de gemeente;

Wordt afgezien van verkoop van gemeentelijk eigendom indien voor een locatie de verwachting bestaat dat deze locatie binnen afzienbare tijd voor (her)ontwikkeling in aanmerking komt. De recent vastgestelde structuurvisie is daarin een leidraad;

Een proefproject “snippergronden” wordt opgestart. Het project houdt in dat gedurende een periode van 12 maanden gronden actief te koop worden aangeboden.

Informatie

De Nota Grondbeleid Gemeente Weesp 2015 kan worden ingezien op het stadskantoor in Weesp of via de gemeentelijke website: www.weesp.nl.

Voor verdere informatie over de Nota Grondbeleid 2015 kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via tel. (0294) 491 391.

 

 
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken