HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Ophogen fase 1 Weespersluis in de Bloemendalerpolder van start

Ophogen fase 1 Weespersluis in de Bloemendalerpolder van start

Dit item is verlopen op 20-04-2016.

In de week van 14 maart gaat het zandrijden van start voor de  woningen die vanaf begin 2017 worden gebouwd in de Bloemendalerpolder. Op dit moment staan alle lichten op groen voor de GEM Bloemendalerpolder. Medio januari verklaarde de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Weesp de bezwaren van een aantal bedrijven ongegrond. Zij hadden bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke losplaats voor zand aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Het college van B&W volgt het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften.

Het werk wordt uitgevoerd door Van der Wiel Infra & Milieu BV uit Drachten. Het zand komt per schip aan via het Amsterdam-Rijnkanaal. De schepen meren aan bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waternet, nabij de Zuiderzeelaan.

Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en in het Amsterdam-Rijnkanaal worden nu voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Inmiddels is daar de  loswal gebouwd. Het zand wordt uiteindelijk via een trechter in de vrachtwagens geladen. In totaal rijden vier, en later vijf vrachtwagens via de Zuiderzeelaan, de Bloemendalerlaan, een stukje Hogeweyselaan en de Leeuwenveldseweg naar de Bloemendalerpolder. Daar gebruiken ze de inmiddels aangelegde bouwweg om het zand te lossen op het deelgebied van fase 1. Dat ligt grotendeels achter Leeuwenveld 3 en deels achter de westelijke woningen van de Lobbrich Boudgerslaan. Dat terrein wordt vanaf 8 februari voorbereid op de komst van het zand. Denk aan bijvoorbeeld het dempen van sloten. Met het zand wordt de te bebouwen grond opgehoogd om de bodem te laten zetten. Dit is nodig om latere verzakkingen in het woongebied te voorkomen.

Veilig oversteken

Een bijzonder aandachtspunt in de transportroute is de oversteek bij het spoorviaduct op de hoek van de Hogeweyselaan en de Leeuwenveldseweg. Hier steken met name veel scholieren over. Het is belangrijk dat zij veilig kunnen oversteken. Om de situatie overzichtelijk te houden en ervoor te zorgen dat er maar op één plaats (de oversteekplaats) kan worden overgestoken, brengt de GEM Bloemendalerpolder voor aanvang van het zandrijden stalen barriers (hekken) aan in het middengedeelte onder het viaduct. Op die manier kan er maar op één manier worden overgestoken. De situatie wordt dan overzichtelijker en er kan  veilig overgestoken worden.

Ook worden er gedurende de eerste twee weken verkeersregelaars ingezet om iedereen aan de nieuwe situatie te laten wennen.

Alternatieve fietsroute

Aan de route voor de fietsers verandert dus niets. Raadslid Saskia ter Kuile heeft eerder een alternatieve fietsroute aangedragen. Daarin werd het Spoorpad afgesloten, waardoor het kruispunt op de hoek van de Hogeweyselaan en de Leeuwenveldseweg uit de route werd gehaald. De fietsers werden dan verder over het bedrijventerrein Noord geleid. Dit alternatief is zorgvuldig onderzocht en voorgelegd aan de Fietsersbond. De Fietserbond is van oordeel dat de alternatieve route zeker niet veiliger is dan de reguliere route waarbij extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Daarom is besloten om het oorspronkelijke plan aan te houden.

Werktijden

De vrachtwagens rijden van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds. Let op: mocht er stagnatie optreden, dan kan het zijn dat er incidenteel ook op zaterdag met zand wordt gereden. Direct betrokkenen worden daarover apart geïnformeerd via het speciale omwonendenforum. Het zandrijden voor de eerste woningen in de Bloemendalerpolder duurt tot het vroege najaar. Daarna blijft het zand enige tijd liggen voordat de grond bebouwd kan worden.

Andere maatregelen

Naast maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid neemt de GEM Bloemendalerpolder ook andere maatregelen om de zandtransporten en het ophogen naar behoren te laten verlopen. Zo is er na de eerste twee werkweken een evaluatie met de bedrijven die zich langs de transportroute bevinden. Verder wordt de transportroute schoongehouden door de aannemer en rijden de vrachtwagens niet sneller dan 30 kilometer per uur. Eventuele schades aan het wegdek worden gerepareerd, de transportroute wordt schoongehouden en er zijn regelmatig evaluaties met de gemeente. Eerder zijn er al faunaschermen geplaatst. Deze zorgen ervoor dat beschermde kikkersoorten door de Stichting Flora- en faunabescherming Weesp uit het op te hogen gebied kunnen worden verplaatst naar een veilig leefgebied.

Aanspreekpunt  voor vragen en klachten

Namens de GEM Bloemendalerpolder is Linda van den Berg eerste aanspreekpunt. Zij is van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 22.30 uur bereikbaar via info@bloemendalerpolder.com of via 06-51333662. In het weekend is zij wisselend bereikbaar, maar wanneer u een voicemailbericht inspreekt, tracht zij u dezelfde dag terug te bellen. U kunt bij haar terecht met vragen en eventuele klachten. Zij coördineert de beantwoording en afhandeling met projectleider Jan Posthumus en uitvoerder Dirk Boersma (beiden werkzaam voor Van der Wiel) en Ardin Sterk (projectleider namens GEM Bloemendalerpolder).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken