HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Ossenmarkt, t.h.v. de huisnummers 17 en 17b

Ossenmarkt, t.h.v. de huisnummers 17 en 17b

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met 6 weken is verlengd voor:

OLO 4855013

Ossenmarkt, t.h.v. de huisnummers 17 en 17b

Besluit verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor vervangen van schoeiing door damwand.

Datum verzending besluit 17 maart  2020

Ter inzage

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken