HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  “Ouders leren veel van elkaar”

“Ouders leren veel van elkaar”

Dit item is verlopen op 09-03-2016.

In februari ziet u langs de wegen nieuwe voorbeelden van mensen die zich vrijwillig voor anderen inzetten. Met deze voorbeelden vragen we aandacht voor de hulp en ondersteuning die ook u als vrijwilliger kunt bieden. Danielle Opdam helpt als vrijwilliger mee in het PuberOuderCafé in Weesp. Minimaal driemaal per jaar komen ouders van pubers bij elkaar om te praten over datgene waar zij bij hun puber tegenaan lopen. Danielle verzorgt de PR voor deze avonden. Zij is zelf ook moeder van twee pubers.

“Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft samen met ouders het initiatief genomen een PuberOuderCafé te organiseren voor ouders van pubers in de leeftijd van 10 tot 18 jaar”, vertelt Danielle. “Er zijn nu drie bijeenkomsten geweest. Om het gesprek op gang te brengen, hangen we er wel een thema aan en bedenken we een paar stellingen. Een van die thema’s is bijvoorbeeld ‘Hoe stel je grenzen’. Ouders leren veel van elkaar op zo’n avond. Ze horen hoe het ook anders kan. We zien dat de ouders heel open zijn over de problemen waar zij tegen aan lopen. Een voorwaarde is dan ook dat wat er op die avond wordt besproken, tussen de muren blijft”, benadrukt Danielle. “Ouders moeten zich veilig voelen om te zeggen waar zij mee zitten. Alleen dan kun je een goede discussie voeren.”

Wilt u uw ervaringen met andere puberouders delen? Meld u dan aan voor het PuberOuderCafé door een e-mail te sturen aan info@cjgweesp.nl. Wilt u ook aan de slag als vrijwilliger? Meld u dan aan via www.versavrijwilligerscentrale.nl.

We doen het voor elkaar!

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar voor de plaatselijke gemeenschap. De gemeente heeft meer taken op het gebied van zorg, welzijn en werk. Daarvoor is minder geld beschikbaar. Dat vraagt om een andere manier van denken en doen: mensen regelen zelf ondersteuning om actief te blijven. Familie, vrienden, vrijwilligers zoals Danielle, organisaties en gemeente kunnen daarbij helpen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken