HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Over veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en werk. Veelgestelde vragen èn antwoorden

Over veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en werk. Veelgestelde vragen èn antwoorden

Dit item is verlopen op 25-03-2015.

Over de veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en begeleiding naar werk leven vragen en ook misverstanden. Hieronder helpen wij deze graag de wereld uit.

 


Hoe zit het met mijn persoonsgebonden budget (pgb)?
Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf de benodigde zorg inkopen. Heeft u een pgb? Dan hebt u in 2014 een brief van de gemeente ontvangen waarin de hoogte van het pgb staat. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is sinds dit jaar verantwoordelijk voor het uitbetalen van pgb’s. De SVB loopt echter achter met de uitbetaling. Kijk voor meer informatie op svb.nl, de website van de SVB, of op pgb.nl, de website van Per Saldo (de belangenorganisatie voor mensen met een pgb).

 

Zijn buren of familie verplicht om te helpen?
Nee, zij zijn niet verplicht om te helpen, maar het mag natuurlijk wel. Als u er met hulp uit uw sociaal netwerk niet uitkomt, kan de gemeente mogelijk zorgen voor een oplossing. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het organiseren van uw huishouden of een traplift, zodat u zelfstandig kunt blijven wonen. De gemeente onderzoekt ook of mantelzorgers of vrijwilligers een cliënt kunnen helpen.

 

Wat doet de gemeente aan begeleiding van mantelzorgers?
Mantelzorgers dreigen soms overbelast te raken. In dat geval kunnen zij terecht bij:
• Het Steunpunt Mantelzorg van Versa Welzijn. Het steunpunt biedt informatie en advies, praktische en emotionele steun, gespreksgroepen, lotgenotencontact, cursussen en workshops. Ook organiseert het steunpunt ‘respijtzorg’ (vrijwilligers nemen dan de mantelzorg thuis tijdelijk over). Meer informatie via weesp@versawelzijn.nl of via telefoonnummer (0294) 41 05 78.
• De gemeente Weesp. Vanaf 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor professionele respijtzorg als vrijwillige respijtzorg niet meer voldoende is (waarbij de inwoner met een beperking één of enkele dagen per week buitenshuis logeert om de mantelzorger te ontlasten).
Meer informatie? Bel de gemeente op (0294) 491 391.

 

Kan ik dit jaar nog een Mantelzorgcompliment aanvragen?
Het mantelzorgcompliment was een bedrag van €200,- als blijk van waardering voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor iemand zorgen die een indicatie heeft voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ is per 1 januari 2015 vervangen door andere wetten. Daarom vervalt het mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment over het jaar 2014 wordt nog uitbetaald. Dat doet de sociale verzekeringsbank.
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Samen met mantelzorgers bekijkt de gemeente hoe de waardering voor hen vorm gaat krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een vast geldbedrag, structurele ondersteuning (zoals respijtzorg) of een kortingspas. Als u hier informatie over wilt, kunt u de gemeente bellen via tel. (0294) 491 391 en uw contactgegevens achterlaten. Zodra er meer bekend is, krijgt u bericht.
Voor praktische hulp en ondersteuning kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Versa Welzijn. Meer informatie kunt u krijgen via weesp@versawelzijn.nl of via telefoonnummer (0294) 41 05 78.

 

Waar kan ik terecht in een crisissituatie in de (jeugd) geestelijke gezondheidszorg?
U belt in zo’n geval uw eigen huisarts of huisartsenpost. In levensbedreigende situaties belt u 1-1-2.

 

Wat gebeurt er met mijn huishoudelijke hulp via de Wmo?
Uw huishoudelijke hulp via de Wmo stopt dit jaar niet zomaar. Als er iets verandert, neemt de gemeente contact met u op. Gemeenten hebben vanaf 2015 minder geld om de huishoudelijke hulp te financieren. We werken aan een plan om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die in 2014 huishoudelijke hulp hadden, dit in 2015 ook kunnen houden.

 

Als ik een hoog inkomen of veel vermogen heb, krijg ik dan ook ondersteuning?
Als u ondersteuning nodig heeft, krijgt u deze. Het maakt niet uit of u een hoog inkomen of veel vermogen heeft. Dit kan wel betekenen dat u een hoge eigen bijdrage betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en uw gezinssamenstelling. Er is een landelijk maximum vastgesteld voor de eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zorgt ervoor dat u niet meer betaalt dan dit maximum.

 

Staat uw vraag er niet bij?
Kijk op www.weesp.nl, bel (0294) 491 391 of stuur een e-mail naar info@weesp.nl.

 

 


 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken