HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Pampuslaan 139

Pampuslaan 139

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met 6 weken is verlengd voor:

OLO 4743651  Pampuslaan 139

Het upgraden c.q. wijzigen van de gevels, en het aanpassen van de bedrijfsvoering, waarbij de huidige functie wordt gewijzigd naar lichte industriefunctie

datum verzending 23 december 2019

Ter inzage

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken