HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Prinses Irenelaan 6

Prinses Irenelaan 6

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Melding slopen

OLO 4858217  Prinses Irenelaan 6

het slopen van het bestaand bedrijfsgebouw van de Rabobank en het afvoeren van sloopafval i.v.m. het realiseren van appartementen met parkeerkelder op het terrein van de huidige Rabobank

datum ontvangst 27 december 2019

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken