HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Rectificatie week 46 (9 november 2020)

Rectificatie week 46 (9 november 2020)

Per abuis gepubliceerd als:

Reigersweide 8, 1383 KH: omgevingsvergunning geweigerd voor uitbreiden van de woning op de eerste verdieping, datum verzending besluit 6 november 2020, zaaknummer Z.179471

Rectificeren als:

Reigersweide 8, 1383 KH: omgevingsvergunning verleend voor uitbreiden van de woning op de eerste verdieping, datum verzending besluit 6 november 2020, zaaknummer Z.179471

Om het hierboven genoemde besluit te kunnen inzien kan per mail een verzoek worden ingediend via inzage@weesp.nl.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken – volgend op de dag van de bekendmaking - per brief een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5099, 1380 GB Weesp. In het ondertekende bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Graag ontvangt de gemeente tevens uw mailadres voor mogelijk overleg over de afhandeling van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken