HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Regio Gooi en Vechtstreek gaat huishoudelijk afval nog beter scheiden

Regio Gooi en Vechtstreek gaat huishoudelijk afval nog beter scheiden

Dit item is verlopen op 01-06-2016.

In ons afval zitten veel waardevolle herbruikbare grondstoffen. Als we ons huishoudelijk afval goed scheiden, kan het gebruikt worden om nieuwe producten van te maken. Afval beter scheiden en minder afval produceren is een landelijke doelstelling. Inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek zijn al op de goede weg, maar het kan nog veel beter. Daarom gaat de GAD de komende vier jaar anders inzamelen om het voor inwoners gemakkelijker te maken om afval zoveel mogelijk apart in te leveren.

Afgelopen 7 april maakte de regio Gooi en Vechtstreek het besluit over het nieuwe inzamelen definitief. Op 12 oktober 2015 werd over dit voorstel een voorgenomen besluit genomen. In de tussenliggende periode konden inwoners reageren op het plan. 137 inwoners hebben dit gedaan. Alle reacties zijn in het plan voor de gewijzigde inzameling verwerkt en nu hebben de zeven burgemeesters van de regio een ‘go’ gegeven.

Inzameling

De nieuwe manier van inzamelen geldt voor alle huishoudens, maar de GAD houdt rekening met de verschillende gebiedstypen en levert zoveel mogelijk passende oplossingen. Dit houdt in dat de GAD eerst gaat inventariseren wat de inzamelmogelijkheden zijn op wijkniveau voor elk van de zeven gemeenten. Het advies dat hieruit komt, wordt met de bewoners gedeeld. De GAD voert het nieuwe inzamelen tot en met 2020 door de hele regio in.

Weinig restafval


In ons restafval zit nu nog veel groente-, fruit- en tuinafval (gft), oud papier en karton (opk) en plastic verpakkingen, drankenkartons en metalen verpakkingen (pmd). Dat is jammer want zo gaan herbruikbare grondstoffen verloren. De GAD gaat de komende jaren flink inzetten op meer inzameling van deze grondstoffen. Bijvoorbeeld door in de zomer uw gft, daar horen ook etensresten bij, frequenter op te halen en hiermee tegelijkertijd stankoverlast van uw gft tegen te gaan. Of door pmd vaker op te halen. Ook zal de huisvuilzak van de straat verdwijnen. Door het anders inzamelen houdt u weinig restafval over.

Informatie


Voor meer informatie kunt u op www.gad.nl kijken of contact opnemen met de  klantenservice van de GAD: info@gad.nl en 035-6991888.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken