HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  's Gravelandseweg 3

's Gravelandseweg 3

Dit item is verlopen op 15-04-2015.

De Burgemeester van Weesp heeft een evenementenvergunning verleend aan:

 

RGB events, dance@thevecht, 13 en 14 maart, ’s Gravelandsweg nr. 3 **

 

Ontheffing schenken zwak-alcohol: RGB events, 13 en 14 maart. **Het hiervoor genoemde besluit kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan de Burgemeester van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u eveneens opvragen bij de griffie van de rechtbank.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken