HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  's-Gravelandseweg 6*

's-Gravelandseweg 6*

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met 6 weken is verlengd voor:

OLO 5061819  's-Gravelandseweg 6*

Het inkorten van de bestaande beschoeiing tot 0,56 m

boven het waterpeil.

Datum verzending besluit 3 juni 2020

Ter inzage

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken