HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  's-Gravelandseweg 6

's-Gravelandseweg 6

Dit item is verlopen op 10-06-2015.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend (gelet op artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer) dat de volgende meldingsformulieren zijn ingekomen.

Besluit ex. Art. 8.40  Wet Milieubeheer

KOH Cosmetics B.V.
’s-Gravelandseweg 6
1381 HH  WEESP

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Deze kennisgevingen betreffen bedrijven die ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vallen en derhalve niet vergunningplichtig zijn. Door het doen van de kennisgeving verklaren de daarvoor verantwoordelijke personen dat de voorschriften, gesteld bij het betreffende besluit, op hun bedrijf of activiteit van toepassing zijn.

Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, telefoonnummer 088 – 633 3000.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken