HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  's-Gravelandseweg 9

's-Gravelandseweg 9

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

OLO 5163469  's-Gravelandseweg 9

Het wijzigen van een reeds in het jaar 2018 verleende omgevingsvergunning (olonummer 3844973), met als doel het bouwen van een nieuwbouw woning zonder kelder.

Datum ontvangst 13 mei 2020

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken