HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Singelstraat 4-20

Singelstraat 4-20

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met betrekking tot vergunningaanvragen de volgende besluiten zijn genomen:

Besluit I

Singelstraat 4 - 20, 1381 BH: het besluit van 31 mei 2018, verzonden op 4 juni 2018, tot weigering van een omgevingsvergunning voor het realiseren van 9 woningen aan de Singelstraat te Weesp, te herroepen;

Besluit II

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van de 9 woningen, datum verzending besluit 3 december 2020, zaaknummer Z.156336

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden (griffierechten). Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken