HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Sint Annastraat 10

Sint Annastraat 10

Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

OLO 4563145

Sint Annastraat 10

Omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor intern verbouwen eerste en tweede verdieping van monumentaal pand tot een appartement en plaatsen van 2 dakramen.

Datum verzending besluit 10 maart  2020

Om het hiervoor genoemde besluit in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen via info@weesp.nl

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt binnen zes weken - volgend op de dag van de bekendmaking - beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De bijbehorende kosten kunt u opvragen bij de rechtbank.

Het beroep schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken