HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Slijkstraat 42

Slijkstraat 42

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met 6 weken is verlengd voor:

OLO 4871505

Slijkstraat 42

Besluit verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor wijzigen gevel ter plaatse van winkelruimte.

Datum verzending besluit 19 maart  2020

Ter inzage

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken