HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Sportparklaan 21 t/m 163

Sportparklaan 21 t/m 163

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Sportparklaan 21 t/m 163, 1382 RW:

het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen conform inventarisatierapport,

datum ontvangst 29 januari 2021, zaaknummer Z2021-WP000104

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken