HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Sportparklaan 225

Sportparklaan 225

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Sportparklaan 225, 1382 SC: het verwijderen van asbesthoudende toepassingen in het wooncomplex, op de genoemde locaties in de desbetreffende woning(en) en bergingen conform rapport, datum ontvangst 25 juni 2020, OLO 5271237, zaaknummer Z.180918.

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken