HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Sportparklaan t.h.v. de huisnummers 69 en 109

Sportparklaan t.h.v. de huisnummers 69 en 109

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

OLO 5219539  Sportparklaan t.h.v. de huisnummers 69 en 109

Het kappen van twee dode bomen aan de voor- en zijkant van het wooncomplex.

Datum ontvangst 5 juni 2020

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken