HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Spreekuur rijbewijskeuring

Spreekuur rijbewijskeuring

Dit item is verlopen op 21-10-2015.

Door het college van burgemeester en wethouders is een aanwijsbesluit verordening parkeerbelasting 2015 vastgesteld. Dit besluit regelt de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling geparkeerd kan worden. Bij dit besluit hoort een overzichtskaart waarop dit parkeergebied is aangegeven.

Dit besluit treedt de dag na deze publicatie in werking op welke datum het voorgaande besluit komt te vervallen. Het besluit ligt de komende 12 weken ter inzage in het infocentrum.

Spreekuur rijbewijskeuring
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur op  21 september en 19 oktober in het Gezondheidscentrum Weesp, Hugo de Groot laan 1g. Schikt de datum u niet dan zijn er diverse andere mogelijkheden in de regio.

Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 45,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.

Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: (088) 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.

Wie 75 jaar of ouder is als het rijbewijs moet worden verlengd, moet een verplichte medische keuring ondergaan. Maar soms moet u ook naar een keuringsarts als u nog géén 75 jaar bent. Wanneer is een keuring nou wel noodzakelijk en wanneer niet? Het juiste antwoord vindt u op www.keuringscheck.nl. Zo voorkomt u dat u onnodig een keuring laat verrichten met alle kosten van dien, maar ook dat u de keuring achterwege laat, terwijl dat wel noodzakelijk is. En dan zou u rijbewijs al wel eens verlopen kunnen zijn. 

Op www.keuringscheck.nl ziet u ook welk van de 3 keuringsformulieren – de zogenaamde Eigen Verklaring – u nodig heeft.  Dit formulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en via mijn.cbr.nl (met DigiD). Ook kan Regelzorg deze op verzoek toesturen. Voor vragen over het invullen van de Eigen Verklaring kunt u contact opnemen met de medisch adviseur van Regelzorg. Verwerking en beoordeling ervan, door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), kan tot drie maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt daarom ten minste vier maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken