HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Stationsplein 1

Stationsplein 1

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Stationsplein 1, 1382 AD: het aanleggen van een nieuwe blusleiding aan de noord- en zuidzijde van het treinstation, en tevens plaatsen van vulpunten t.b.v. de brandweer, datum ontvangst 2 juli 2020, OLO 5288723, zaaknummer Z.180910.

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken