HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Stationsplein 2,

Stationsplein 2,

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Stationsplein 2, 1382 AD:

melding brandveilig gebruik t.b.v. een station,

datum ontvangst 17 december 2020, zaaknummer Z.185088

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken