HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Stationsplein tussen 27-47

Stationsplein tussen 27-47

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Stationsplein tussen 27-47

  • het kappen van 8 bomen (i.v.m. vervanging riolering)

    datum ontvangst 12 december 2016

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391

(van 8.30 - 17.00 uur).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken