HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Stationsweg 123

Stationsweg 123

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Stationsweg 123, 1382 AA:

het verwijderen van asbesthoudende materialen in de woning,  datum ontvangst 22 juni 2020, zaaknummer Z.180922.

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken