HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Stationsweg 12

Stationsweg 12

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Stationsweg 12

  • Het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen tegen verkeerslawaai.

    datum ontvangst 13 augustus 2019

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl of op telefoonnummer (0294) 491 391

(van 8.30 - 17.00 uur).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken