HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Terinzagelegging Voorlopig Ontwerp herinrichting Schildersbuurt

Terinzagelegging Voorlopig Ontwerp herinrichting Schildersbuurt

Dit item is verlopen op 02-03-2016.

De gemeente gaat in het tweede kwartaal van 2016 de Rembrandt van Rijnstraat (tussen de Jan Tooropstraat en de M. Nijhoffstraat), de Vincent van Goghstraat en de Frans Halsstraat voorzien van een nieuw rioolstelsel. Aansluitend worden deze straten grondig opgeknapt en definitief ingericht tot een 30 km/uur-gebied. Voor deze herinrichting is een ontwerp gemaakt dat ter inzage wordt gelegd tot en met 5 februari 2016. Tot die tijd kunnen belanghebbenden een reactie geven op het ontwerp.

Waar ligt het ontwerp ter inzage?

Het ontwerp ligt ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Nieuwstraat 70a te Weesp. Het ontwerp is ook digitaal te raadplegen via www.weesp.nl (kies in menu voor

publicaties / ter inzage stukken).

Hebt u nog vragen?

Voor vragen over het ontwerp kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via tel. (0294) 491 391 of stuur een e-mail naar schildersbuurt@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken