HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  UITNODIGING “Weesp meet eigen kracht”

UITNODIGING “Weesp meet eigen kracht”

Dit item is verlopen op 11-05-2016.

Beste inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties,

Op woensdag 13 april 2016 organiseren wij speciaal voor u een aftrapbijeenkomst voor het Bestuurskrachtonderzoek Weesp. Wij gaan het bestuurskrachtonderzoek zelf vormgeven en willen de uitkomsten gebruiken om inzicht te krijgen in ons eigen functioneren. Weespers weten heel goed wat zij willen. Uw mening telt! Daarom nodigen wij u uit om mee te kijken naar sterktes en zwaktes van onze gemeente, zodat wij ons daarna kunnen richten op een gezonde en stabiele bestuurlijke toekomst van Weesp.

De aftrapbijeenkomst

De aftrapbijeenkomst vindt plaats in het restaurant van zorgcentrum Oversingel aan de Hugo de Grootlaan 30 in Weesp. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Aanmelden voor de aftrapbijeenkomst kan tot en met maandag 11 april 2016 via weespmeeteigenkracht@weesp.nl

Programma

Waarnemend burgemeester Bas Jan van Bochove opent de aftrapbijeenkomst. Daarna geeft raadsgriffier Martin Frensel, namens de gemeenteraad, een presentatie over de aanleiding, het doel en het verloop van het bestuurskrachtonderzoek. Daarna is er de gelegenheid tot het stellen van vragen of om in gesprek te gaan met gemeenteraadsleden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestuurskrachtonderzoek verwijzen wij u graag naar onze website www.weesp.nl/weespmeeteigenkracht aanmaken!

Wij hopen u op woensdag 13 april te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Gemeenteraad van Weesp

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken