HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verruimde openingstijden winkels

Verruimde openingstijden winkels

Dit item is verlopen op 08-04-2015.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 5 februari jl. de Winkeltijdenverordening Weesp 2015 vastgesteld. In de verordening staan de nieuwe ruime openingstijden voor winkels op zon- en feestdagen, tussen 6.00 en 22.00 uur open. De nieuwe verordening treedt een dag na publicatie in werking, op welke datum de voorgaande Winkeltijdenverordening Weesp 2010 komt te vervallen. De nieuwe verordening ligt de komende 12 weken ter inzage in het Infocentrum en is vanaf morgen mede via internet in te zien

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken