HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Wabo, reguliere procedure, beschikking van rechtswege

Wabo, reguliere procedure, beschikking van rechtswege

Dit item is verlopen op 30-09-2015.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gemeente Weesp bekend dat een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van rechtswege is verleend.

Het betreft een vergunning voor het uitbreiden van de inrichting met een kantoorruimte en een technische ruimte. Aangezien de beslistermijn van 8 weken inmiddels overschreden is, is deze vergunning volgens paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege verleend.

Verzenddatum beschikking: 31 juli 2015

Aanvrager: Smit en Zoon

Locatie: Nijverheidslaan 30 en 30 C te Weesp

Zaaknummer: 9519

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder: http://www.odnzkg.nl/contact/contact/. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

De inwerkingtreding van de omgevingsvergunning van rechtswege wordt opgeschort totdat de hierboven genoemde termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Indien

bezwaar is gemaakt tegen de omgevingsvergunning, kan hier geen gebruik van worden gemaakt totdat op dit bezwaarschrift is beslist.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van de volgende website: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid.html

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken