HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Weespersuis perceel B 3506

Weespersuis perceel B 3506

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Weespersuis, perceel B 3506:

aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 1 boom t.b.v. het realiseren van een nieuwe inrit,

datum ontvangst 5 maart 2021, zaaknummer Z2021-WP000179

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken