HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Wout van Vliethof 16*

Wout van Vliethof 16*

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met 6 weken is verlengd voor:

OLO 5078861  Wout van Vliethof 16*

Het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel van de woning.

Datum verzending besluit 26 mei 2020

Ter inzage

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken