HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Zienswijze Herindelingsontwerp Weesp Amsterdam

Zienswijze Herindelingsontwerp Weesp Amsterdam

Kennisgeving

De gemeenten Weesp en Amsterdam hebben op eigen initiatief en in gezamenlijkheid besloten om in 2022 over te gaan tot een gemeentelijke herindeling. Om dit te bewerkstelligen is er de afgelopen maanden een herindelingsontwerp opgesteld, zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi). De beide gemeenteraden hebben het herindelingsontwerp vastgesteld op respectievelijk 22 januari (Amsterdam) en 6 februari (Weesp). Met deze besluiten is de zienswijzeperiode van 8 weken gestart.

Inzage

Het herindelingsontwerp ligt van 7 februari 2020 tot en met 3 april 2020 ter inzage bij  het Stadskantoor  van Weesp, Nieuwstraat 70 A, 1381 BD  Weesp, tijdens de gebruikelijke openingstijden. Meer informatie en achtergronden kunt u vinden op weesp.amsterdam.nl.

Inspraak

Alle ingezetenen van Amsterdam en Weesp en andere belanghebbenden kunnen van 7 februari 2020 tot en met 3 april 2020 via een zienswijze hun mening kenbaar maken over het Herindelingsontwerp. U kunt uw digitale reactie indienen op weesp.amsterdam.nl. Schriftelijk reageren kan ook: Gemeente Weesp, o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp. Postbus 5099 - 1380 GB Weesp. Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken