HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Zuiderzeelaan nabij nr. 83

Zuiderzeelaan nabij nr. 83

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Zuiderzeelaan nabij nr. 83, 1382 JV: 

het verlengen van de tijdelijke losvoorziening t.b.v. het bouwrijp maken van de Bloemendalerpolder,

datum ontvangst 20 november 2020, zaaknummer Z.184460.

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken