HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Beleid sociale zaken

Beleid sociale zaken

Harmonisatie Beleid Sociale Zaken Weesp en Amsterdam

De gemeenten Amsterdam en Weesp gaan fuseren. Dat betekent dat ook het beleid voor beide gemeenten gelijk wordt getrokken. Dit proces wordt harmoniseren genoemd. In deze fusie is er gekozen eerst het beleid op het gebied van sociale zaken van de gemeenten te harmoniseren. Dat betekent dat de regels van Weesp komen te vervallen en dat de inwoners van Weesp met dezelfde regels en maatregelen te maken krijgen als de inwoners van Amsterdam.

De harmonisatie van het sociale beleid van Amsterdam en Weesp begint op 1 januari 2020. Vanaf die datum worden bijvoorbeeld de uitkeringen door Amsterdam betaald. Het beleid wordt niet in één keer helemaal veranderd. Voor sommige onderdelen is gekozen een overgangsperiode in te stellen. Op die manier kunnen inwoners van Weesp wennen aan de nieuwe situatie.

Er verandert veel. Er blijft ook veel hetzelfde. Uitkeringen worden op dezelfde dag betaald. De hoogte van de uitkering blijft hetzelfde. Ook blijven toeslagen in 2020 precies hetzelfde. Er blijft een spreekuur in Weesp waar inwoners kunnen overleggen met hun consulent of klantmanager. Klanten kunnen hun consulent of klantmanager bereiken via 020 – 252 6030 of via het emailadres soza@weesp.nl

Wanneer de gemeente helpt met werk of het vinden van werk, dan blijft de gemeente dat doen. Inwoners die nu gebruik maken van een re-integratietraject of loonkostensubsidie kunnen dat blijven doen. Ook het beschut werken in de gemeente Weesp verandert niet. Afspraken die gemaakt zijn over de sollicitatieplicht na 1 januari blijven van kracht tot de afgesproken datum.

In de illustratie is de verandering van het beleid voor sociale zaken van de gemeente Weesp in één beeld gevangen. In de verdere tekst worden de verschillende onderdelen van de tekening verder toegelicht.

Inwoners met vragen over het Sociale Beleid kunnen in Weesp terecht via het nummer van de gemeente Amsterdam, (020) 252 6030, speciaal voor Weespers. Dit is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur. Wanneer een medewerker niet direct kan helpen, kunnen zij u doorverwijzen naar de juiste persoon. Mailen kan ook. Hiervoor heeft de gemeente Weesp het emailadres soza@weesp.nl beschikbaar gesteld. Een deskundig team van medewerkers zorgt er voor dat de vragen snel beantwoord worden.

Wilt u meer weten over de regelingen voor mensen met een laag en inkomen en weinig vermogen? Kijk dan op de overzichtspagina . Deze wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken