HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Beleid sociale zaken  |  Geleidelijke invoering

Geleidelijke invoering

Collectieve zorgverzekering

De voorziening is per 1 januari 2020 beschikbaar voor Weesp. In het jaar 2020 is de collectieve zorgverzekering beschikbaar voor Weespers  tot 130% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM). Per 1 januari 2021 wordt dit geharmoniseerd naar Amsterdam. De doelgroep is dan 120% WSM. In het voorjaar van 2020 doet Amsterdam een inkomenscheck. Dan wordt duidelijk welke deelnemers vanaf 2021 niet meer in aanmerking komen. Deze klanten worden door maatwerkgesprekken verder geholpen.

Voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering, klik hier.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Weesp

Deze regeling, die aangevraagd kan worden via een intermediair in Weesp, blijft bestaan. Om aan te sluiten op de systematiek van Amsterdam wordt in 2020 een plan gemaakt.

Scholierenvergoeding en Reiskostenregeling

Vanaf het schooljaar 2021 - 2022 kan deze regeling  via de Amsterdamse werkwijze aangevraagd worden. Tot die tijd kunnen kosten via gemeente Weesp gedeclareerd worden.

Scholierenvergoeding en Reiskostenregeling

Vanaf het schooljaar 2021 - 2022 kan deze regeling  via de Amsterdamse werkwijze aangevraagd worden. Tot die tijd kunnen kosten via gemeente Weesp gedeclareerd worden.

PC voorziening

Eén gratis laptop of tablet per 4 schooljaren per gezin. Deze regeling komt in april 2021 beschikbaar.

Stadspas volwassenen tot AOW leeftijd

De Stadspas komt in het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar. Inwoners met een Stadspas in Weesp kunnen van het gehele Amsterdamse aanbod gebruik maken. Iedere twee maanden worden er acties verstuurd. Te denken valt aan musea, workshops, cursussen, theater, sport en muziek. Daarnaast worden lokale aanbieders benaderd om vanaf het 2de kwartaal mee te doen. Er wordt in het 2de kwartaal een mailing verstuurd met het toegevoegde lokale aanbod. Vanaf het derde kwartaal van 2020 kunnen Weespers met een stadspas één keer per jaar gratis naar de dierenarts en kunnen zij gratis een identiteitskaart aanvragen. Dat is Amsterdams beleid en bestaat nu niet in Weesp.

De Stadspas is alleen beschikbaar voor Weespers met een klein inkomen. Amsterdam kent ook een Stadspas voor ouderen. Deze wordt in Weesp nog niet ingevoerd.

Stadspas kinderen

Vanaf de meivakantie 2020 krijgen gezinnen bericht van de acties in de schoolvakanties. Vanaf september 2020 wordt Weesp toegevoegd aan de kidsgids. Alle minimakinderen met een stadspas ontvangen een paar maal per jaar de Kidsgids waar het actuele stadspasaanbod voor kinderen in staat, Voor Weesp komt dan ook lokaal aanbod op de Stadspas. Gepland staat bijvoorbeeld het betalen met de Stadspas van de  vrijwillige ouderbijdrage basisscholen.

Kindbonnen

In december 2020 komen de kleding-, speelgoed- en boekenbonnen voor kinderen met een stadspas ter beschikking. In de declaratieregeling Kindpakket van Weesp was de mogelijkheid om kinderkleding te declareren door middel van een bon. De kindbonnen die ter beschikking komen hoeven niet voorgeschoten te worden.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag gaat omlaag per 1 januari 2020. Voor de huidige deelnemers wordt de toeslag in 2020 nog voortgezet. Door middel van gesprekken wordt met individuele klanten de situatie na het overgangsjaar in kaart gebracht en maatwerk toegepast.

Mogelijk beschikbaar aanbod in 2021

Amsterdam heeft verordeningen en beleidsregels die Weesp niet kent. Het betreft met name regelingen in het kader van de armoedebestrijding die niet onder de Participatiewet vallen en specifiek beleid voor mensen die de AOW leeftijd hebben bereikt. Of deze maatregelen worden ingevoerd en hoe dat gaat gebeuren wordt in 2020 bepaald.

Het betreft:

  • OV-vergoeding voor mantelzorgers
  • Regeling tegemoetkoming meerkosten (extra geld voor chronisch zieken of gehandicapten)
  • Gratis openbaar vervoer voor AOW-ers
  • Tegemoetkoming aanvullend openbaar vervoer

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken