HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bestuurskrachtonderzoek 'Weesp meet eigen kracht'

Bestuurskrachtonderzoek 'Weesp meet eigen kracht'

Actiepuntenlijst Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’

Voor het Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’ heeft de gemeente Weesp half mei 2016 vragenlijsten gestuurd naar alle bedrijven en instellingen én naar een steekproef van 2.000 inwoners van Weesp. De resultaten van deze burger- en ondernemerspeiling zijn vervolgens besproken in de stadsgesprekken die tussen 20 en 30 juni 2016 gevoerd zijn.
Lees meer en bekijk de actiepuntenlijst

Toekomstvisie Weesp

Op 27 oktober 2016 maakt de gemeenteraad van Weesp een keuze over de bestuurlijke toekomst van Weesp. Op basis van de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek 'Weesp meet eigen kracht' heeft de raad een concept Toekomstvisie Weesp opgesteld. 
Lees meer en bekijk de Toekomstvisie Weesp.  

Politiek Plein over de toekomst van Weesp

Op 11 oktober om 19.30 uur organiseert de gemeenteraad van Weesp een Politiek Plein in de Grote Kerk. Hier kunnen de inwoners van Weesp input leveren en meedenken over de toekomst van Weesp.

Uit het bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’ is gebleken dat de gemeente Weesp niet geheel zelfstandig verder kan. Wat betekent dat voor de bestuurlijke toekomst van Weesp? Er zijn bijvoorbeeld verschillende samenwerkingsvormen mogelijk. Opties hierbij zijn een intensieve ambtelijke samenwerking, een fusie van ambtelijke organisaties of een fusie van ambtelijke organisatie en de gemeentebesturen (gemeentelijke herindeling). Naast de samenwerkingsvorm zijn er ook verschillende samenwerkingspartners mogelijk: met welke gemeente(n) wil Weesp gaan samenwerken.

Binnenkort presenteert de Stuurgroep Bestuurlijke Toekomst (bestaande uit raadsleden van alle fracties) het voorstel “Toekomstvisie Weesp” aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad van Weesp wil graag van de Weespers horen hoe zij hier over denken. Het Politiek Plein biedt u daarom de mogelijkheid mee te denken en uw mening met de gemeenteraad te delen.

Tijdens het Politiek Plein van 11 oktober zal de stuurgroep die het bestuurskrachtonderzoek vanuit de gemeenteraad begeleidt aanwezig zijn. Zij zullen graag met u in discussie gaan over de toekomst van Weesp. Lees meer en bekijk het programma.
 

Resultaten bestuurskrachtonderzoek 'Weesp meet eigen kracht'

Woensdagavond 14 september presenteerde de gemeenteraad in de Grote Kerk de resultaten uit het onlangs gehouden bestuurskrachtonderzoek 'Weesp meet eigen kracht'.

Uit de resultaten hiervan blijkt dat de Gemeente Weesp beter moet luisteren naar de inwoners en ondernemers van Weesp. De financiële positie staat op langere termijn onder druk. De ambtelijke organisatie wordt als kwetsbaar beoordeeld. Uit het onderzoek komt overigens ook naar voren dat men redelijk tevreden is over de dagelijkse dienstverlening.

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners tevreden zijn over eigen woon- en leefomgeving. Minder tevreden zijn zij over de relatie met de gemeente. Inwoners vinden dat zij onvoldoende worden gehoord en te weinig ruimte hebben om mee te denken met de plannen van de gemeente.

Leerpunten voor de gemeente

Burgemeester Van Bochove: “Gemeente Weesp wil leren van deze uitkomsten. We realiseren ons dat onze inwoners in deze tijd meer van ons verwachten en dat is ook terecht. Daarom zijn we als gemeente zeer gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Het vergt een omslag in het denken en doen van onze organisatie en die verandering zal niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd. Daar vragen we begrip voor. Wij zullen u van de voortgang in ontwikkelingen op de hoogte blijven houden.” Lees meer en bekijk de rapporten

De achtergrond van het bestuurskrachtonderzoek

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken