HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  De toekomst van Weesp  |  Bestuurskrachtonderzoek regio Gooi en Vechtstreek Deloitte 2016

Bestuurskrachtonderzoek regio Gooi en Vechtstreek Deloitte 2016

In 2016 hebben alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek op verzoek van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een bestuurskrachtmeting gedaan. De meting is uitgevoerd door Deloitte. De bestuurskrachtmeting is bedoeld om te weten te komen of gemeenten voldoende in staat zijn om de wettelijke taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat de voorzieningen aan de inwoners van voldoende kwaliteit zijn. In het onderzoek is ook gekeken naar een eventuele herindeling van de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en Weesp en naar de huidige samenwerking tussen de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Verder is de bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek als geheel onderzocht. De conclusie van Deloitte staan in het rapport ‘Het resultaat telt’.

Reactie Provincie Noord-Holland op rapport van Deloitte en toekomstvisie Weesp

Op dinsdag 7 februari 2017 heeft de Provincie Noord-Holland in een brief aan de gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek een reactie gegeven op de zienswijzen die door de gemeenten zijn ingediend op zowel het bestuurskrachtonderzoek Regio Gooi en Vechtstreek van Deloitte, als de toekomstvisie Weesp. Lees hier de zienswijze van de gemeente Weesp op het rapport van Deloitte.

De provincie start de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek om te komen tot maximaal drie gemeenten. Dit is nodig om de lokale en regionale bestuurskracht te versterken. De eerste fase van de procedure is dat de provincie open overleg gaat voeren met de gemeenten in de regio. Na deze fase besluiten Gedeputeerde Staten (GS) of de procedure voor enkele of alle gemeenten wordt voortgezet.

De Provincie Noord-Holland staat positief tegenover het proces dat de gemeente Weesp heeft doorlopen in het kader van het bestuurskrachtonderzoek en de toekomstvisie. De conclusies die de provincie trekt geven Weesp voldoende ruimte om de gekozen weg voort te zetten. De gemeenteraad van Weesp wil uiterlijk in oktober 2017 met een definitieve keuze komen voor de samenwerkingsvorm (ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie of bestuurlijke fusie) en samenwerkingspartner (Gooise Meren of Amsterdam).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken