HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  De toekomst van Weesp  |  Bestuurskrachtonderzoek “Weesp meet eigen kracht” 2016

Bestuurskrachtonderzoek “Weesp meet eigen kracht” 2016

Weesp neemt zelf de regie

De gemeenteraad van Weesp heeft ervoor gekozen om de bestuurskrachtmeting zelf vorm te geven en uit te breiden tot een breder onderzoek. De gemeenteraad wilde een helder beeld krijgen van het eigen functioneren op verschillende gebieden. Ook wilde de gemeenteraad het bestuurskrachtonderzoek gebruiken om een visie te ontwikkelen op de bestuurlijke toekomst van Weesp. Bij het onderzoek zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nauw betrokken. Zo heeft er een inwoners en een ondernemers peiling plaatsgevonden en zijn er diverse stadsgesprekken en omgevingsgesprekken gevoerd. De uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek zijn op 14 september 2016 door de raad gepresenteerd, tijdens een bewonersbijeenkomst in de Grote Kerk.

Conclusie

De gemeenteraad heeft geconstateerd dat de gemeente Weesp niet volledig zelfstandig, zonder hulp van anderen in wat voor vorm ook, door kan gaan. Daarom heeft de gemeenteraad bekeken welke mogelijke samenwerkingsvormen en –partners er zijn. De Toekomstvisie Weesp geeft drie mogelijke vormen van samenwerking: ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie of een bestuurlijke fusie.

Wat betreft de samenwerkingspartners biedt de Toekomstvisie twee opties: samenwerking zoeken binnen de Gooi & Vechtstreek of  samenwerking zoeken buiten de Gooi & Vechtstreek. Bij de optie samenwerking binnen de Gooi & Vechtstreek gaat de voorkeur uit naar samenwerking met de gemeente Gooise Meren. Bij het zoeken naar samenwerking buiten de Gooi & Vechtstreek is Amsterdam de meest logische keuze. Op 27 oktober 2017 is de gemeenteraad van Weesp unaniem akkoord gegaan met de Toekomstvisie Weesp.

Dossier: Bestuurskrachtonderzoek

In dit dossier vindt u alle informatie die vorig jaar verschenen is over het Bestuurskrachtonderzoek “Weesp meet eigen kracht”. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken