HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  De toekomst van Weesp  |  De Toekomstgesprekken 2017

De Toekomstgesprekken 2017

Openbare bijeenkomsten

Logo Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Buurtpanel Hogeweij en Noord-West

Op maandag 13 maart 2017 zijn zo’n dertig bewoners naar het buurtpanel Hogeweij en Noord-West gekomen. De aanwezigen namen deel aan het eerste Toekomstgesprek, dat de gemeente in samenwerking met bureau Tertium organiseert. Lees hier meer over het Toekomstgesprek met Buurtpanel Hogeweij en Noord-West.


Buurtpanel Centrum en buitengebieden

Op dinsdag 21 maart 2017, zijn 22 bewoners van de wijken Centrum en buitengebieden naar hun buurtpanelbijeenkomst gekomen. Na afloop van het buurtpaneloverleg gingen de bewoners met elkaar in gesprek over de toekomst van Weesp. Lees hier meer over het Toekomstgesprek met buurtpanel Centrum en buitengebieden.


Buurtpanel Zuid en Aetsveld

Op dinsdag 28 maart 2017 zijn buurtbewoners van de wijken Zuid en Aetsveld met elkaar in gesprek gegaan tijdens het Buurtpanel. Veel onderwerpen die al in andere buurtpanels ter sprake kwamen werden ook in dit panel genoemd.  Lees hier meer over het Toekomstgesprek met buurtpanel Zuid en Aetsveld.


Buurtpanel Leeuwenveld

Op dinsdag 4 april 2017 kwamen elf inwoners van de wijk Leeuwenveld naar het buurtpanel toe om met elkaar in gesprek te gaan over aandachts- en verbeterpunten in hun wijk. Na afronding van het buurtpanel konden de deelnemers, onder begeleiding van Michiel Hulshof van bureau Tertium, hun wensen en zorgen over de toekomst van Weesp met elkaar delen. Lees hier meer over het Toekomstgesprek met Buurtpanel Leeuwenveld.


Bijeenkomsten op uitnodiging
 

Adviesraad Sociaal Domein

Op maandag 20 maart 2017 gingen 10 leden van de Adviesraad Sociaal Domein met elkaar in gesprek over de toekomst van Weesp. Allereerst spreken zij over de kansen en zorgen met betrekking tot de intensieve samenwerking die de gemeente Weesp wil aangaan met Gooise Meren of Amsterdam. Daarna benoemen zij enkele ‘strijdpunten’, onderwerpen waarvan zij vinden dat de gemeente daar goede afspraken over moet maken. Lees hier meer over het Toekomstgesprek met de Adviesraad Sociaal Domein.
 

Vrouwen van Weesp

Op woensdag 5 april 2017 gingen 15 vrouwen van de “Vrouwen van Weesp” met elkaar in gesprek over de toekomst van Weesp. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hadden inwoners van Weesp tijdens vijf Toekomstgesprekken in de afgelopen weken kansen en zorgen ten aanzien van mogelijke samenwerking met de gemeenten Amsterdam en Gooise Meren geïnventariseerd. Lees hier meer over het Toekomstgesprek met de Vrouwen van Weesp.
 

Vechtstede College

Op 10 april bespraken 21 scholieren van 4 Havo op het Vechtstede College met elkaar wat voor hen de belangrijkste onderwerpen zijn in een samenwerking met de gemeente Amsterdam of gemeente Gooise Meren. Een aantal thema’s sprongen er uit. Lees hier meer over het Toekomstgesprek op het vechtstede College.


Weesp Marketing

Op 10 april vond er een Toekomstgesprek plaats bij Weesp Marketing. Tijdens dit gesprek werd er op een aantal onderwerpen dieper inhoudelijk ingegaan. Daarbij werd er ook gekeken wat de mogelijke gevolgen en kansen voor de marketing en branding van Weesp zouden kunnen zijn in een samenwerking met Gooise Meren of Amsterdam. Lees hier meer over het Toekomstgesprek met Weesp Marketing.
 

Tafel van Weesp

Op 10 april kwamen de vrouwen van de “Tafel van Weesp” bij elkaar om te discussiëren over de kansen en zorgen die zij zagen ten aanzien van de mogelijke samenwerkingspartners Gooise Meren of Amsterdam. Een goed gesprek volgde waarin een aantal thema’s verder werd uitgediept; bereikbaarheid van de voorzieningen, afstand tot de politiek en openbaarvervoer. Lees hier meer over het Toekomstgesprek met de 'Tafel van Weesp'.


Versa Welzijn

In de middag van 11 april kwamen 10 vrijwilligers van Versa Welzijn bijeen in het kader van de Toekomstgesprekken. Een aantal onderwerpen werd uitgekozen waarover verder gediscussieerd werd. Lees hier meer over het Toekomstgesprek met Versa Welzijn.


FC Weesp

Op 18 april vond er een Toekomstgesprek plaats bij FC Weesp. Clubleden en buurtbewoners spraken over belangrijke onderwerpen waar ze nu tegenaan lopen in Weesp. Lees hier meer over het Toekomstgesprek met FC Weesp. 
 

Watersportvereniging De Vecht

In de avond van 20 april 2017 vond er een Toekomstgesprek plaats bij Watersportvereniging de Vecht, waarbij 14 deelnemers met elkaar in discussie gingen. Tijdens dit gesprek werd het duidelijk dat de watersport in Weesp in essentie gericht is op de Gooi- en Vechtstreek. Lees hier meer over het Toekomstgesprek met watersportvereniging De Vecht.
 

Vertegenwoordigers culturele instellingen

Op 18 april 2017 zijn de vertegenwoordigers van alle culturele instellingen in Weesp benaderd om deel te nemen aan een Toekomstgesprek. Voor deze club hebben wij een online vragenlijst opgesteld. Men heeft tot 1 mei jl. de kans gehad om de vragenlijst in te vullen. Veertien personen hebben van deze gelegenheid gebruikgemaakt om hun kansen en zorgen ten aanzien van een samenwerking met Amsterdam of Gooise Meren kenbaar te maken.


Comité Zelfstandig Weesp

Op 25 april 2017 kwam een klein gezelschap van het Comité Zelfstandig Weesp samen voor het Toekomstgesprek. Nagenoeg alle deelnemers hadden al eerder deelgenomen aan een Toekomstgesprek. Er volgde een gesprek met een informele sfeer waarin de leden van het Comité een aantal voor hen belangrijke punten aandroegen. Lees hier meer over het Toekomstgesprek met het Comité Zelfstandig Weesp.


IVW en WDO

Op 9 mei 2017 hebben 21 deelnemers van de Industrie Vereniging Weesp (IVW) en de Weesper Detaillisten Organisatie (WDO) deelgenomen aan het Toekomstgesprek. Lees hier meer over het Toekomstgesprek met de IVW en WDO. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken